Проявявате ли интерес към природното, културното и историческото богатсво на Смолянска област?

Да

По-скоро Да

По-скоро Не

Не